Zarar açıklayan Kardemir’de analistler hedef yükseltti

47
Zarar açıklayan Kardemir’de analistler hedef yükseltti

Vakıf Yatırım, Kardemir maksat maliyetini 3,48 TL’den 3,60 TL’ye aktüellerken, ‘YAKALA’ tavsiyesine gözetti.

Detaylar şu biçimde:

“3Ç20’de temennimizin 172 mn TL net hasar ve piyasa  temennisinin 167 mn TL net hasar altında, 129 mn TL net hasar  açıkladı. Firma 3Ç19 yarıyılında 39 mn TL net kar açıklamıştı. Temennimizin altında kur farkı gideri kaydolması, firmanın bu çeyrekte öngörümüzün altında net hasar açıklamasında tesirli oldu.

Firmanın 3Ç20’de satış hacmi, ekonomik etkinlikte derlenmenin yanı gizeme düşük baz tesiriyle senelik %23 çoğalarak 596 bin ton olarak  gerçekleşti. Firmanın satış kazançları ise temennimiz ve piyasa  temennisine paralel, senelik %46 çoğalışla 1,92 mlr TL seviyesine erişti. FAVÖK, temennilerin bir ölçü üzerinde senelik %155 çoğalışla 317 mn TL’ye yükselirken, ton başı FAVÖK ise temennimizin 62 $/ton  üzerinde, senelik %45 çoğalışla takribî 68 $/ton oldu. FAVÖK marjı senelik 7 puan iyileşerek %16,5 seviyesine yükseldi. Firmanın 2Ç20’deki  net borç pozisyonu 1,59 mlr TL’den 3Ç20’de 1,90 mlr TL’ye yükseldi. Net Borç/FAVÖK rasyosu ise 2,67x seviyesinde gerçekleşti.

Yorum:

3Ç20’de operasyonel performans temennilerin bir ölçü üzerinde, net hasar ise temennilerin altında gerçekleşti. Firma payları yılbaşından bu yana endeksten %22 pozitif ayrışırken, son bir ayda da  endeksten %5 olumsuz ayrıştı. Finansallara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Kardemir için 3,48 TL seviyesindeki maksat maliyetimizi 3,60 TL seviyesine aktüelliyoruz. Kısa vadeli “Endekse
Paralel Getiri”, uzun vadeli “YAKALA” teklifimizi sürdürüyoruz. “

Yapı Kredi Yatırım, Kardemir için 4,8 TL maksat maliyetle ‘AL’ tavsiyesine gözetti.

Detaylar şu biçimde:

“Kardemir bizim net hasar temennimiz olan 134 milyon TL’ye  paralel fakat piyasa net hasar temennisi olan 167 milyon TL’nin  üstünde 129 milyon TL net hasar açıkladı. 3Ç19’da ise 39 milyon TL net  kar kaydolmuştu. 3Ç20’de Kardemir’in satışları senelik bazda %46 çoğalarak 1.92 milyar TL’ye erişti. Bizim temennimiz 1.82 milyar TL,  piyasa temennisi ise 1.92 milyar TL idi. Özellikle doların TL karşısında kıymet kazanması ve satış hacminin senelik bazda %24 çoğalması firmanın satışlarının çoğalmasında tesirli oldu. Değişik taraftan dolar bazında vasati satış maliyeti senelik bazda %14 geriledi. Kardökmek’in  kaydolduğu 40 milyon TL ek satış kalemini varsayımımızın sapmasının reel sebebi olarak söyleyebiliriz.

Kardemir 3Ç20’de 317 milyon TL VAFÖK ve %16.5 VAFÖK marjı açıkladı. Geçen yılın aynı yarıyılında VAFÖK 124 milyon TL ve VAFÖK marjı 9.5% seviyesindeydi. Açıklanan VAFÖK sayıyı temennilerin üzerine reelleşti. 3Ç20’de ton başına VAFÖK 72 USD 3Ç19: 47 USD,
2Ç20: 44 USD seviyesindeydi.

Neticelerin temennilerden daha iyi asıllaşmasını pozitif karşılıyoruz. Güçlü operasyonel performansın 4Ç20’de de devam edeceğini öngörüyoruz. Pay için 12 aylık maksat maliyetimiz olan 4.8 TL ile AL tavsiyemize gözetiyoruz. Varsayımlarımızı 2021 görünüm ile alakalı daha ayrıntılı bilgi aldıktan sonra tekerrürden gözden geçirebiliriz.”

Ak Yatırım, Kardemir maksat maliyetini 3,00 TL’den 3,75 TL’ye revize ederken ‘Nötr’ tavsiyesine gözetti.

Detaylar şu biçimde:

“Kardemir 3Ç20’de 129 milyon TL net hasar açıkladı, piyasa temennisi olan 172 milyon TL net hasarın atlında ve Ak Yatırım temennisi olan 135 milyon TL net hasara yakın. 3Ç19’da firma 39  milyon TL net kar açıklamıştı. Güçlü faaliyet performansa karşın Eylül sonunda kaydolunan 2 milyar 424 milyon TL FX döviz karşılığı sarih pozisyonu sebebiyle yüksek kur farkı giderleri ile net hasar oluştu.

3Ç20 ciro senelik %46 gelişmeyle 1 milyar 916 milyon TL olarak  gerçekleşti ve temennilere yakın. Ciro gelişmesi satış hacmindeki %24 gelişmeden ve TL’nin kıymet kaybından kaynaklandı. Satış maliyetleri geçen  sene aynı yarıyıla göre aynı seviyelerde kaldı dolar bazında. 3Ç20 FAVÖK senelik %155 gelişmeyle 317 milyon TL olarak gerçekleşti, piyasa temennisi olan 286 milyon TL’nin %11 üzerinde ve bizim temennimiz  olan 304 milyon TL’nin %8 üzerinde. Bilanço net borç pozisyonu Eylül  sonunda 1 milyar 895 milyon TL olarak gerçekleşti Haziran sonu 1 milyar 592 milyon TL  idi.

Yorum:

Kardemir’in satışları dövize endeksli olduğundan TL’nin  kıymet kaybıyla 12 aylık maksat maliyetimiz 3,00 TL’den 3,75 TL’ye revize ediyoruz. Nötr teklifimiz koruyoruz. 3Ç20 net hasar sayıyı temennilerden iyi gelmesiyle pay performansı pozitif etkilenmesini bekleriz.”